ČSN (normy i změny) z ledna 1998

zobrazit normy po skupinách

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 437/změna A1 (061001) - leden 1998

Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 257/změna A1 (061804) - leden 1998

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 297/změna A2 (075397) - leden 1998

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

08 Turbíny

ČSN EN 60953-1 (080032) - leden 1998

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-4 (267600) - leden 1998

Bezpečnost balicích strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.03t

370 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2870 (313162) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2926 (313172) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2927 (313173) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718). Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2928 (313173) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, z žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené. Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2929 (313174) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy). Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2930 (313175) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené. Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3379 (313181) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou pro vysoké matice, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy). Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2874 (313184) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou velkou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny, pasivované. Třída 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2651 (313207) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou, s přímou drážkou, závitem k hlavě, mosazné, pocínované. Třída: 380 MPa (při teplotě okolí) / 80 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2886 (313211) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2897 (313211) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2932 (313291) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2933 (313292) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718). Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2934 (313292) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené. Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2935 (313293) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy). Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2936 (313293) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené. Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3377 (313333) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286). Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3723 (313341) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Samojistné šestihranné matice, z žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3064 (313381) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované - Pracovní postup

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2914 (313415) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, velký průměr, ze žáruvzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2912 (313416) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, velký průměr, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované nebo chromátované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2998 (313417) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, ze žáruvzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2753 (313561) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Samojistné matice k přinýtování, s válcovým zahloubením, pevné, jednostranné, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2264 (313581) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Samojistné matice k přinýtování, s volitelnou délkou válcového zahloubení, pohyblivé, dvoustranné, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2149 (314323) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 5056A, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3135 (314331) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z korozivzdorné oceli FE-PA11, pasivované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3136 (314332) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z korozivzdorné oceli FE-PA92HT (A286), pasivované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3141 (314333) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P11, kadmiované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3142 (314333) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P11, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2155-19 (317370) - leden 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 19: Stanovení odolnosti proti mikrotrhlinám

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1330/změna Z3 (341330) - leden 1998

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60852-4 (345840) - leden 1998

Vnější rozměry transformátorů a induktorů pro telekomunikační a elektronická zařízení - Část 4: Transformátory a induktory z plechů typu YUI-2

230 Kč

ČSN EN 125401 (345894) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace: Nastavovací zařízení jader z magnetických oxidů (feritů) pro induktory a laděné transformátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 261 (347901) - leden 1998

Tlaková zkouška těsnosti trubic a příslušenství vlnovodu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 122003 (353830) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace k přípravě zákaznických předmětových specifikací (CDS) a předmětových specifikací pro normalizované výrobní položky se schválením způsobilosti

125 Kč

ČSN EN 60352-2/změna A1 (354061) - leden 1998

Nepájené spoje. Část 2: Nepájené zamačkávané spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 168101 (358411) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 181101 (359231) - leden 1998

Optické vláknové odbočnice: Vzorová předmětová specifikace - Typ: Vlnově neselektivní transmisní hvězdicová odbočnice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-13 +A1/změna Z1 (361055) - leden 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro smažicí pánve, hluboké smažiče a podobné spotřebiče (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 13923 (369356) - leden 1998

Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-2 používající pásku délky 120 m

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 6420/změna Z1 (386420) - leden 1998

Průmyslové plynovody

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0600-1 (490600) - leden 1998 aktuální vydání

Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana

230 Kč

ČSN EN 1783 (494705) - leden 1998

Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 11.98, A1 8.03t

405 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12143 (560414) - leden 1998 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Odhad obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0529/změna Z1 (570529) - leden 1998

Syrové kravské mléko pro mlékárenské ošetření a zpracování

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0113/změna Z3 (580113) - leden 1998

Metody zkoušení kávy

32 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 5200/změna Z3 (635200) - leden 1998

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

32 Kč

ČSN 63 5314/změna Z2 (635314) - leden 1998

Hadice. Hadice pro vzduch. Pracovní přetlak statický 0,63 MPa a 1 MPa

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 63 5400/změna Z1 (635400) - leden 1998

Pryžové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN 1705 (643150) - leden 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení celistvosti ventilů po vystavení vnějšímu nárazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 2078 (644021) - leden 1998 aktuální vydání

Textilní sklo - Nitě - Označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

380 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6005/změna Z1 (656005) - leden 1998

Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4267-2 (656041) - leden 1998

Ropa a kapalné ropné výrobky - Výpočet množství ropy a kapalných ropných výrobků - Část 2: Dynamické řešení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 7278-2 (656042) - leden 1998

Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 2: Potrubní měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - leden 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.99t

250 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1557 (681172) - leden 1998 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Kolometrická charakteristika opticky čistých barevných kapalin (produktů) jako trichromatické složky X, Y, Z v transmitanci

230 Kč

ČSN EN 1791 (681173) - leden 1998

Povrchově aktivní látky - Mastné alkyldimethylaminoxidy - Stanovení obsahu aminoxidu

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-12 (690010) - leden 1998 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

405 Kč

ČSN 69 8119-1 (698119) - leden 1998

Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0543-2 (730543) - leden 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

350 Kč

ČSN 73 6005/změna Z2 (736005) - leden 1998

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN 73 6207/změna Z1 (736207) - leden 1998

Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 7505/změna Z1 (737505) - leden 1998

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 8367-1 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 8367-2 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 2: Plastové pytle

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-X10 (800122) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X10: Hodnocení migrace textilních barviv do polyvinylchloridových převrstvení

125 Kč

ČSN EN ISO 105-Z01 (800134) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky barevnosti - Část Z01: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: soli chromu

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B05 (800150) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B05: Zjišťování a hodnocení fotochromie

125 Kč

ČSN EN ISO 5084 (800844) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků

190 Kč

ČSN EN ISO 9863-2 (806128) - leden 1998 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 2: Postup pro zjišťování tloušťky jednotlivých vrstev u vícevrstevných výrobků

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 7708 (835004) - leden 1998

Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 1 (872501) - leden 1998

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 7 (872576) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 580-6 ed. 3 (872578) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 578 ed. 7 (872610) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 2 (872648) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 615 ed. 1 (872656) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Měření dat (GSM 12.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 942 ed. 1 (872689) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 943 ed. 1 (872690) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 944 ed. 1 (872691) - leden 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 300 ed. 2 (873561) - leden 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě založený na synchronní digitální hierarchii (SDH) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN při asynchronním způsobu přenosu (ATM) 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 404 ed. 2 (873567) - leden 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 648 ed. 1 (873587) - leden 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 649 ed. 1 (873588) - leden 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 710 ed. 1 (873589) - leden 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Universální přístupové číslo (UAN) - služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 711 ed. 1 (873590) - leden 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Volání na virtuální kartu (VCC) - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 712 ed. 1 (873591) - leden 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Sazba s příplatkem (PRM) - služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 713 ed. 1 (873592) - leden 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Dálkové hlasování (VOT) - služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 219/změna A1 (875014) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači

32 Kč

ČSN ETS 300 224/změna A1 (875019) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Služba místního pagingu. Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně metod měření

32 Kč

ČSN ETS 300 699 ed. 1 (875059) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Generická služba datového spoje pro uzavřené uživatelské skupiny (služba typu C, třída 1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 701 ed. 1 (875060) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Generický rámec reléové služby s pohyblivostí (služby typu A a B, třídy 2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 702-1 ed. 1 (875061) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace / globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - profil vzájemné spolupráce - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 718 ed. 1 (875064) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 720 ed. 1 (875065) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření palubních UHF komunikačních systémů a zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 698 ed. 1 (875069) - leden 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující na VHF pásmech používané na vnitrostátních vodních cestách - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 700 ed. 1 (875501) - leden 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 740 ed. 1 (876021) - leden 1998

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC) v námořní pohyblivé družicové službě (MMSS), neurčené pro tísňovou a bezpečnostní komunikaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 655 ed. 1 (877112) - leden 1998

Definice knihovny ASN.1 - Verze 1.1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 072/změna A1 (877505) - leden 1998

Koncová zařízení (TE). Protokol prezentační vrstvy videotexu. Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2 (877549) - leden 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 748 ed. 1 (877572) - leden 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro MVDS na 10 GHz a výše

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 147 ed. 3 (878504) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SHD) - Multiplexní struktura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 304 ed. 2 (878516) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Informační model SDH z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-2-1 ed. 1 (878525) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 746 ed. 1 (878539) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 742 ed. 1 (878543) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro signály asynchronního způsobu přenosu (ATM) 2 048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 472 ed. 2 (879009) - leden 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu podle ITU-R systému B v bitovém toku DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 731 ed. 1 (879015) - leden 1998

Televizní systémy - Televize se zvýšenou rozlišovací schopností 625 řádek (PAL) - PAL plus

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 744 ed. 1 (879016) - leden 1998

Digitální televizní vysílání - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi (DVB-T)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 708 ed. 1 (879018) - leden 1998

Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 1008 (971008) - leden 1998

Výměna dat - Kód druhů přepravy

125 Kč