ČSN EN 60953-1 (080032)

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60953-1:1995. Evropská norma EN 60953-1:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 953-1:1990 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Pravidla daná touto normou jsou použitelná hlavně na tepelné přejímací zkoušky s vysokou přesností pro kondenzační parní turbíny pro pohon elektrických alternátorů. Některá z opatření těchto pravidel jsou platná i pro turbíny, jejichž aplikace je jiná než pohon elektrických alternátorů. Tato pravidla slouží pro zkoušky turbín, pracujících buď s přehřátou nebo sytou parou. Zahrnují měření a postupy, potřebné pro určení měrné entalpie v oblasti vlhké páry a popisují opatření, která jsou nezbytná pro povolení zkoušek při respektování pravidel radiační bezpečnosti v jaderných elektrárnách. Účelem tepelných přejímacích zkoušek parních parních turbín a turbínových zařízení, popsaných v této normě je ověřit jakékoliv zaručené hodnoty dané výrobcem, které se týkají: a) tepelné účinnosti nebo měrné spotřeby tepla turbínových zařízení, b) termodynamické účinnosti turbíny nebo měrné spotřeby páry nebo výkonu při specifikovaných podmínkách průtoku páry, c) hltnosti hlavní páry anebo maximálního výkonu. ČSN EN 60953-1 (08 0032) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 60953-1 (080032)
Katalogové číslo 51059
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963510590
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60953-3 (080032)
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín

ČSN EN 60953-2 (080033)
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín