ČSN EN 600 (637000) Zrušená norma

Kondomy z přírodního latexu pro muže

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 600:1996. Tato norma uvádí požadavky na kondomy pro muže z přírodního latexu dodávané spotřebitelům a určené k ochraně před pohlavně přenosnými nemocemi a k antikoncepčním účelům. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Konstrukce, kapitolu 5 - Rozměry, kapitolu 6 - Destrukční objem a tlak, kapitolu 7 - Tahové vlastnosti, kapitolu 8 - Nepřítomnost děr, kapitolu 9 - Balení a označování, informativní Přílohu A, B, normativní Přílohu C, D, E, F, G, H, J, K, informativní Přílohu L, M, N a informativní Přílohu ZA. Tato příloha uvádí, že norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a ESVO a podporuje splnění podstatných požadavků Direktivy 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky. Ostatní přílohy většinou obsahují podrobný popis jednotlivých zkušebních metod. Norma ovšem neobsahuje zkoušky, vztahující se k "hygienickým" vlastnostem kondomů (např. nedráždivost apod.). Norma pouze v úvodu uvádí toto: "Kondomy, jakékoliv lubrikanty, materiály pro povrchovou úpravu nebo prášky, by neměly uvolňovat látky v množství, které je toxické, vyvolávající alergii (senzibilizující), místně dráždivé nebo jinak škodlivé při běžných podmínkách použití. Pro stanovení bezpečnosti kondomů, zvláště s ohledem na rizika místní dráždivosti a citlivosti, má být uveden odkaz na (ČSN) EN 30993-1 (85 5220) Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky. Část 1: Pokyny pro výběr zkoušek (ISO 10993-1:1992 + oprava Technical Corrigendum 1: 1992). Od výrobců může notifikovaný orgán požadovat poskytnutí informací, které by potvrdily přijatelnost těchto výrobků." ČSN EN 600 (63 7000) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 600 (637000)
Katalogové číslo 26344
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963263441
Změny a opravy Oprava 1 7.00t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 4074 (637000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)