1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO 543 (666700) Zrušená norma

Fotografie - Fotografické filmy - Požadavky na bezpečný film

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s mezinárodní normou ISO 543:1990. Mezinárodní norma ISO 543:1990 má status české technické normy. Obsahuje požadavky a zkušební postupy ke stanovení bezpečných fotografických filmů s ohledem na riziko požáru. Požadavky platí pro nezpracované i zpracované filmy na běžně známých plastických nosičích jakéhokoliv druhu. Tyto požadavky se týkají stříbrných filmů (želatinových i neželatinových), barevných filmů, diazografických filmů, vesikulárních filmů, proužků nebo magnetických filmů v plné šíři. Pro magnetofonové pásky a videopásky tato norma neplatí. Provozní zkouška chování při hoření je popsána v příloze A, způsoby označování filmu jsou uvedeny v příloze B. Jednoduchá zkouška k rozlišení filmu na hořlavé podložce z nitrocelulózy od filmů na podložkách z polyesteru je uvedena v příloze C. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Termíny a definice, kapitola 3 - Požadavky na vlastnosti, kapitola 4 - Zkouška doby vznícení, kapitola 5 - Zkouška doby hoření. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní), Přílohu B (informativní) a Přílohu C (informativní). Za pozornost stojí právě v této příloze C, která popisuje plovací zkoušku v trichlorethylenu tato Výstraha: Trichlorethylen je sice nehořlavý, ale je těkavý a jeho páry nemají být vdechovány. ČSN ISO 543 (66 6700) byla vydána v lednu 1998. Nahradila ČSN 66 6415 z 30.7.1969.

Označení ČSN ISO 543 (666700)
Katalogové číslo 26516
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963265162
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Tato norma nahradila ČSN 66 6415 (666415) z prosince 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)