ČSN EN 381-3 (832770) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv

ČSN EN 381-3 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 381-3:1996. Evropská norma EN 381-3:1996 má status české technické normy. (ČSN) EN 381 zahrnuje konkrétně tyto části: Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou, část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou, část 3: Zkušební metody pro obuv, část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 5: Požadavky na ochranu nohou, část 6: (neuvedena), část 7: Požadavky pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou a část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou. Tato třetí část evropské normy stanoví zkušební metody používané pro zjištění odolnosti obuvi proti pořezání ručními řetězovými pilami. Metody pro jiné formy ochrany nohy a dolní končetiny, např. kamaše proti pořezání ručními řetězovými pilami budou popsány v jiných normách. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Zkušební vzorek, kapitola 5 - Kontrola ochranného pokrytí, kapitolu 6 - Zkouška odolnosti proti pořezání, kapitolu 7 - Protokol o zkoušce a informativní Přílohu A, která se týká vztahu mezi touto EN a Direktivou 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky. ČSN EN 381-3 (83 2770) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 381-3 (832770)
Katalogové číslo 50580
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963505800
Norma byla zrušena k 1. 5. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 11393-3 (832770)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)