ČSN 69 8119-1 (698119)

Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

ČSN 69 8119-1 Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví základní požadavky na volbu materiálu, výpočet pevnosti, konstrukci, výstroj, výrobu, montáž, zkoušení, přejímání a dokumentaci pro nadzemní ocelové svařované velkoobjemové nádrže s plochým dnem (dále jen nádrže), uzavřené nebo otevřené, s vnitřním přetlakem blízkým atmosférickému (účinek vnitřního přetlaku nepřevyšuje účinek tíhy střechy), jejichž celé dno je rovnoměrně podepřeno, sloužící k uskladňování ropy nebo kapalných ropných produktů a namáhané hydrostatickým tlakem uskladněné kapaliny a případnými vnějšími vlivy. Norma neplatí pro nádrže provozované v chlazeném režimu a nebo při teplotách nad 250 °C. Bez dalších doplňků je její použitelnost omezena klimatickými a seismickými podmínkami České republiky. Ustanovení normy mohou být přiměřeně použita na kovové ochranné jímky vlastních nádrží, které jsou budovány v souladu s požadavky ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415. Za pozornost stojí v kapitole 5 - Navrhování- z bezpečnostního i hygienického hlediska - tyto články: 5.4.5 - Požadavky na ventilaci: Nádrže s pevnou střechou musí být s ohledem na pohyb média v nádrži, teplotní efekty a eventuální nouzové zavzdušnění opatřeny odvzdušňovacími hrdly ve střeše o odpovídajícím počtu a velikosti. Odvzdušňovací hrdla mohou být osazena pojistkami proti prošlehnutí plamene, nebo může být parní a jejich spalováním nebo zkapalňováním.5.6.4 - Průlezy v plášti: Každá nádrž musí být opatřena nejméně jedním průlezem v plášti o světlivosti DN 600. Průlezy v plášti musí odpovídat obrázku 10 a tabulce 8. Dále stojí v kapitole 5 - z bezpečnostního i hygienického hlediska - za pozornost články 5.7.1 - Všeobecně, 5.7.2 - Schody a 5.7.3 Plošiny, ochozy a zábradlí. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Materiál, už zmíněnou kapitolu 5 - Navrhování, kapitolu 6 - Výrobní příprava pro montáž a doprava montážních dílů na staveniště, kapitolu 7 - Montáž, kapitolu 8 - Svařovací postupy, kvalifikace svářečů a jejich identifikace, kapitolu 9 - Kontrola svarových spojů prozařováním, kapilární případně magnetickou metodou nebo ultrazvukovou defektoskopií a kapitolu 10 - Značení a přejímání nádrží. ČSN 69 8119-1 byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN 69 8119-1 (698119)
Katalogové číslo 26582
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963265827
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 698119-1
  • ČSN 69 81 19-1