ČSN EN 671-2 (389201) Zrušená norma

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

ČSN EN 671-2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma nahrazuje EN 671-2:1994. EN 671 má všeobecný název "Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy" a sestává ze tří částí:
Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí;
Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí;
Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí.
Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení konstrukce a provedení požárních hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí pro instalaci v budovách a jiných objektech, které jsou trvale napojeny na vodní zdroj a jsou určeny pro používání obyvateli.
Požadavky této normy mohou platit obecně i pro jiné aplikace, například v námořní dopravě nebo agresivním prostředí, ale pro tyto případy smí být stanoveny nezbytné doplňující požadavky.
Pro snadnou aplikaci prokazování shody jsou normativní přílohy této normy uspořádány tak, že příloha A uvádí pořadí zkoušek při posuzování shody a přílohy B, C, D a E jsou uvedeny v příslušném pořadí zkoušek.

Označení ČSN EN 671-2 (389201)
Katalogové číslo 63875
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2002
Datum účinnosti 1. 4. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963638751
Změny a opravy A1 1.05t, Z1 10.12t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201)
Tato norma nahradila ČSN EN 671-2 (389201) z ledna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 671-1 ed. 2 (389201)
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201)
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

ČSN EN 671-3 (389201)
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí