ČSN EN 752-3 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 752-3:1996. Evropská norma EN 752-3:1996 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Požadavky, 3 - Navrhování, 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, 5 - Sanace, 6 - Čerpací stanice, 7 - Údržba a provoz. Tato třetí část ČSN EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního repicientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato třetí část pojednává o zásadách, které je nutno dodržet při navrhování, systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice (při použití této normy platí definice ČSN EN 752-1, která obsahuje 48 českých definic), kapitolu 4 - Zdroje dodatečných informací, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Systémy stokových sítí kapitolu 7 - Přípustné přítoky, kapitolu 8 - Návrh, kapitolu 9 - Odlehčovací komory a nakládání s dešťovými vodami, kapitolu 10 - Odvětrání stok a kanalizačních přípojek, kapitolu 11 - Zrušené stoky a kanalizační přípojky, kapitolu 12 - Lokální odstraňování odpadních vod, kapitolu 13 - Dlouhá vyústění do moře. Dále (rozsáhlou dvanáctistránkovou) informativní Přílohu A, která uvádí "zdroje dodatečných informací", v nichž cituje souvisící či navazující technické normy mnoha států a krátkou informativní národní přílohu NA, která obsahuje seznam podkladů používaných v České republice. ČSN EN 752-3 (75 6110) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 752-3 (756110)
Katalogové číslo 50704
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963507040
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému