ČSN EN 1791 (681173)

Povrchově aktivní látky - Mastné alkyldimethylaminoxidy - Stanovení obsahu aminoxidu

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1791:1997. Evropská norma EN 1791:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metodu stanovení asi dvou miliekvivalentů terciárních aminoxidů. Složky, které reakcí s acetanhydridem ztrácejí svou zásaditost z důvodu tvorby amidů (např. primární a sekundární aminy), jsou rušivé. Jsou-li tyto primární a sekundární aminy přítomny, je třeba je zachytit jinou metodou, např. reakcí se sirouhlíkem. Metoda je použitelná na pevné látky nebo vodné roztoky aktivní látky. Je-li obsah uveden jako podíl hmotnosti v procentech, musí být známa molární hmotnost aminoxidu. ČSN EN 1791 (68 1173) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 1791 (681173)
Katalogové číslo 26672
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963266725
Dostupnost skladem (tisk na počkání)