ČSN EN 752-2 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 752-2:1996. Evropská norma EN 752-2:1996 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Požadavky, 3 - Navrhování, 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, 5 - Sanace, 6 - Čerpací stanice, 7 - Údržba a provoz. Tato druhá část ČSN EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního repicientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato druhá část pojednává o požadavcích, které musí být brány v úvahu při plánování, navrhování, výstavbě, provozu a údržbě stokových sítí a kanalizačních přípojek, provozovaných převážně jako gravitační. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice (při použití této normy platí definice ČSN EN 752-1, která obsahuje 48 českých definic), kapitolu 4 - Zdroje dodatečných informací, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Základní požadavky, kapitolu 7 - Zkoušení, kapitolu 8 - Posouzení a dokumentace. Dále nesmírně rozsáhlou (cca 12 stran) informativní Přílohu A, která uvádí "zdroje dodatečných informací", v nichž cituje souvisící či navazující technické normy mnoha států a krátkou informativní národní přílohu NA, která obsahuje seznam podkladů používaných v České republice. ČSN EN 752-2 (75 6110) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 752-2 (756110)
Katalogové číslo 50705
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963507057
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému