ČSN EN ISO 7823-1 (643414) Zrušená norma

Plasty z polymethylmetakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy s EN ISO 7823-1:1996. Evropská norma EN ISO 7823-1:1996 má status české. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7823-1:1991 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část ČSN EN ISO 7823 specifikuje požadavky na nemodifikované rovinné polymethylmetakrylátové (PMMA) lité desky (tabule a kontinuální) pro všeobecné použití. Desky mohou být bezbarvé nebo barevné, a transparentní, průsvitné nebo neprůhledné. Tato část ČSN EN ISO 7823 platí pro desky o rozsahu tlouštěk od 1,5 mm do 25 mm.
Poznámka: Na rozdíl od zrušených ČSN 64 3410 až ČSN 64 3412 neobsahuje tato nová ČSN EN ISO 7823-1 žádná ustanovení, která by se vztahovala k ochraně zdraví. Nezabývá se tedy vlastnostmi, důležitými z tohoto hlediska. ČSN EN ISO 7823-1 (64 3414) byla vydána v lednu 1998. Nahradila ČSN 64 3410 z 3.7.1974, ČSN 64 3411 z 3.7.1974 a ČSN 64 3412 z 3.7.1974.

Označení ČSN EN ISO 7823-1 (643414)
Katalogové číslo 50219
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963502199
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 7823-1 (643414)
Tato norma nahradila ČSN 64 3410 (643410) z září 1975
ČSN 64 3411 (643411) z září 1975
ČSN 64 3412 (643412) z září 1975

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7823-2 (643414)
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky

ČSN EN ISO 7823-3 (643414)
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky