ČSN P ENV 1954 (061807) Zrušená norma

Chování elektronických částí souvisejících s bezpečností u spotřebičů plynných paliv při vnitřních a vnějších poruchových stavech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1954:1996. Předběžná evropská norma ENV 1954:1996 má status české technické normy. Tato předběžná evropská norma se vztahuje na (programovatelné) elektronické systémy pro instalace spotřebičů plynných paliv, včetně akčních členů, snímačů, převodníků atd. vztahujících se k bezpečnosti. V případě, že elektronický bezpečnostní systém je konstruován ve shodě s kritérii stanovenými v těchto požadavcích, musí mít třídu bezpečnosti minimálně stejnou, jako má konvenční (neelektronický) systém. Za účelem hodnocení konstrukce elektronického systému podle požadavků této normy se rozeznávají tři rozdílné třídy bezpečnosti, a to: Třída A: Řídicí funkce, které nejsou určeny k zajištění bezpečnosti zařízení. Třída B: Řídicí funkce určené k zajištění bezpečného provozu řízeného zařízení. Třída C: Řídicí funkce určené k zabránění zvláštním nebezpečným stavům nebo takové poruše, která by mohla přímo způsobit nebezpečný stav. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Informace, kapitolu 6 - Chování při vnějším poruchovém stavu, kapitolu 7 - Chování při poruchovém stavu za vnějších vlivů, kapitolu 8 - Elektromagnetické jevy, kapitolu 9 - Dlouhodobá provozní způsobilost a normativní Přílohy A s tabulkami a B s diagramy. Obě přílohy se týkají poruchových stavů. ČSN EN 1954 (06 1807) byla vydána v lednu 1998. Tato předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky se zasílají na ČSNI V botanice 4, 150 21 Praha 5 do 31.12.1998.

Označení ČSN P ENV 1954 (061807)
Katalogové číslo 50809
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963508092
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
a nahrazena ČSN P ENV 14459 (061807)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)