ČSN EN 61346-1 (013710) Zrušená norma

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61346-1:1996. Evropská norma EN 61346-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1346:1996 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanovuje všeobecné zásady popisu struktury informací o systémech a strukturu systémů samotných. Tyto zásady jsou základem pro pravidla a návody na formulaci jednoznačných referenčních označení předmětů v jakémkoliv systému. Referenční označení identifikuje předměty s cílem uvést do vzájemného vztahu informaci o předmětu v rámci různých druhů dokumentů a produktů tvořících systém. Pro výrobu, montáž a údržbu může být referenční označení nebo jeho část, uvedeno také na, nebo vedle fyzické části daného předmětu. V normě uvedené zásady jsou všeobecné a jsou zaměřeny na použitelnost ve všech technických odvětvích. Mohou být použity pro systémy založené na různých technologiích nebo pro systémy slučující několik technologií. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zásady strukturování, kapitolu 5 - Sestavení referenčního označení, kapitolu 6 - Označení umístění a nakonec informativní Přílohu A, B, C, D, E, F, G a normativní Přílohu ZA. Za pozornost stojí informativní příloha E, které obsahuje písmenné kódy mezinárodní normy IEC 750. ČSN EN 61346-1 (01 3710) byla vydána v lednu 1998. Nahradila ČSN IEC 750 (01 3382) ze srpna 1994.

Označení ČSN EN 61346-1 (013710)
Katalogové číslo 26608
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963266084
Změny a opravy Z1 8.01t, Z2 4.10t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2012
a nahrazena ČSN EN 81346-1 (013710)
Tato norma nahradila ČSN IEC 750 (013382) z srpna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)