ČSN EN ISO 75-2 (640753) Zrušená norma

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 75-2:1996. Evropská norma EN ISO 75-2:1996 má status české technické normy. (ČSN EN) ISO 75 uvádí metody pro stanovení průhybu při zatížení (ohybové napětí při tříbodovém zatížení) pro různé materiály. Část 1 (ČSN EN) ISO 75 uvádí obecný zkušební postup, část 2 uvádí zvláštní požadavky pro zkoušení plastů a ebonitu a část 3 uvádí zvláštní požadavky pro zkoušení vysokopevnostních reaktoplastových laminátů a plastů vyztužených dlouhými vlákny. Tato 2. část (ČSN EN) ISO 75 ustanovuje tři metody pro stanovení teploty průhybu při zatížení (ohybové napětí) plastů a ebonitu. Norma dále obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zkušební zařízení, kapitolu 6 - Zkušební tělesa, kapitolu 7 - Kondicionace, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků, kapitolu 10 - Shodnost a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Princip metody a postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN EN ISO 75-2 (64 0753) byla vydána v lednu 1998. Nahradila společně s ČSN EN ISO 75-1 (64 0753) a ČSN EN ISO 75-3 (64 0753) ČSN 64 0753 z 15.1.1981.

Označení ČSN EN ISO 75-2 (640753)
Katalogové číslo 50190
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963501901
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 75-2 (640753)
Tato norma nahradila ČSN 64 0753 (640753) z února 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 75-1 (640753)
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

ČSN EN ISO 75-3 (640753)
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností