ČSN EN 140400 (358174) Zrušená norma

Dílčí specifikace: Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato dílčí specifikace předepisuje přednostní hodnoty charakteristik a jmenovitých hodnot a také kontrolní požadavky pro neproměnné rezistory pro povrchovou montáž hodnocené jakosti. Tyto rezistory všeobecně mají pokovená kontaktní místa a jsou určeny k montáži přímo na substráty, např. hybridních integrovaných obvodů nebo desek s plošnými spoji. Z kmenové specifikace EN 140000 vybírá příslušné zkušební metody použité v předmětových specifikacích, odvozených od této specifikace. K této specifikaci je přidružena jedna nebo více vzorových předmětových specifikací, každá vztažená číslem k EN. Vzorová předmětová specifikace, která byla vyhotovena tak, jak je stanoveno ve 2.4 této specifikace, tvoří předmětovou specifikaci. Takové předmětové specifikace smějí být použity pro udělení kvalifikačního schválení rezistoru a provedení kontroly shody jakosti v souladu se Systémem CECC.

Označení ČSN EN 140400 (358174)
Katalogové číslo 51295
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963512952
Změny a opravy A1 4.02t, Z1 8.04t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN 140400 ed. 2 (358174)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)