ČSN EN 1783 (494705)

Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace

ČSN EN 1783 Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1783:1997. Evropská norma EN 1783:1997 má status české technické normy. Tato Evropská norma specifikuje požadavky pro bezpečnost, výkonnost, klasifikaci a značení zápalek, spolu s jejich krabičkami, vhodnými pro všeobecnou publicitu bez úplaty nebo zpětně za úhradu. Udává - nezbytné zkoušky k zajištění shody s těmito požadavky, - postup vzorkování pro výběr jednotlivých zápalek a krabiček ze vzorku, - přijatelné úrovně kvality pro zápalky , zápalkové krabičky ve vzorku. Uvádí ve vztah přijatelnou úroveň kvality danou kategorií nebezpečí, a výsledek neshody porovnává s požadovanými limity. Norma je použitelná pro všechny zápalky, u kterých jsou sledovány požadavky a zkoušky podle klasifikace a definice na zkoušení zápalek. Požadavky této normy se také týkají jednoúčelových zápalek. Hodnotící požadavky, které jsou jasně neúčinné vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto zápalek se v takovém případě nepoužijí. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice. kapitolu 4 - Vzorkování, klimatizace, přijatelnost a nepřijatelnost, kapitolu 5 - Vzhledová kontrola, kapitolu 6 - Výkonnost, kapitolu 7 - Ekologické a toxikologické požadavky, kapitolu 8 - Klasifikace a značení a normativní Přílohu A, B, C, D, E a informativní Přílohu F. Za pozornost stojí právě kapitola 7 - Ekologické a toxikologické požadavky. Normalizuje emise oxidu siřičitého (čl.7.1), a to tak, že zápalky musí uvolnit 7 mg oxidu siřičitého na gram hlavičkové masy. (Zkouší se podle části E 1 normativní přílohy E.) Dále normalizuje obsah těžkých kovů (čl.7.2), a to tak, že v tabulce 9 uvádí dovolená maxima obsahu těžkých kovů v zápalkách, a to v mg.kg-1. Konkrétně normalizuje tyto hodnoty: Antimon 10, Arzen 10, Baryum 400, Kadmium 20, Chrom 400, Olovo 100, Hořčík 100, Rtuť 10, Selen 10 a Vanad 100. (Zkouší se podle části E 2 normativní přílohy E.) Konečně normalizuje biologický test toxicity (čl.7.3), a to tak, že při zkouškách musí být hodnota 24h-EC(l)50, získaná použitím organismu Dafnia Magna Straus, větší mež 10 g zápalek na litr. (Zkouší se podle části E 3 normativní přílohy E. Poznámka recenzenta: Metoda je popsána v ISO 6341:1989, která do 1.4.1998 nebyla do soustavy ČSN převedena.) ČSN EN 1783 (49 4705) byla vydána v lednu 1998. Nahradila ČSN 49 4705 z 16.2.1989.

Označení ČSN EN 1783 (494705)
Katalogové číslo 26637
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963266374
Změny a opravy opr. 11.98, A1 8.03t
Tato norma nahradila ČSN 49 4705 (494705) z prosince 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)