ČSN 49 4705 (494705) Zrušená norma

Bezpečnostní zápalky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, dodávání, přejímku a zkoušení bezpečnostních dřevěných zápalek (dále jen zápalky) uložených v krabičkách s dřívky impregnovanými proti žhavení. Typická předmětová technická norma, kterou jsou stanoveny technické požadavky na výrobek a jejich zkoušení. Norma - bohužel - neobsahuje údaj o složení hmoty hlaviček i "natěrací hmoty" třecích (škrtacích) proužků, ani impregnace zápalek nebo krabiček. V čl. 8 se doslova uvádí: "Hlavičková a natěrací hmota se vyrábí z technicky čistých chemikálií, podle receptur výrobního závodu". Za pozornost stojí kapitola IV. "Přejímka a zkoušení", kde jsou uvedena některá kritéria pro posouzení funkční zkoušky zápalek. Dále pak kapitole V. "Balení, doprava a skladování", kde se v čl. 35 požaduje, že sklady musí vyhovovat ČSN 73 0844, resp. ČSN 73 0802, což jsou normy, které se týkají požární bezpečnosti. Konečně norma obsahuje kapitolu VI. "Požárně-bezpečnostní předpisy", kde jsou ve čtyřech článcích jednak charakterizovány "požární" vlastnosti zápalek, jednak stanoveny požadavky na prevenci možného požáru při zacházení s nimi. Konkrétně v čl. 37 se uvádí, že "zápalky, jako hořlavina lehce zápalná vyžadují obzvláště ve velkých expedičních množstvích v dopravě, skladování a manipulaci v prodejní síti odbornou péči po stránce bezpečnostní, neboť jejich charakteristickým rysem je zvýšená citlivost ke vznícení třením nebo nárazem". Nicméně v čl. 39 je naproti tomu uvedeno, že "samovznícení zápalek bez jakéhokoliv vnějšího vlivu, vzhledem k anorganickému charakteru zápalné slože je velmi nepravděpodobné". Složení hmoty hlaviček a třecích proužků zápalek je podle Toxikologického informačního střediska (září 1993) následující: Hlavičky: Třecí (škrtací) proužky: chlorečnan dras. (KClO3) 46 % červený fosfor 41 % zinková běloba (ZnO) 14 % Diakol F (nebo S?) 25 % mleté sklo 14 % Sirník antimon. (SbS2) 23 % kožní klih 7 % oxid křemičitý 4 % nigrosin 4 % vápenec 4 % mletá síra 3 % žitná mouka 3 % dvojchroman draselný 2 % chlorid amonný < 1 % škrob 2 % oxid hořečnatý < 1 % křemelina 2 % hexamethylentatramin < 1 % pryskyřice 2 % Třecí proužky jsou zcela balatinový odpad (?) 2 % netoxické, v hlavičkách burel (MnO4) 1 % představuje malé nebezpečí oxid železitý (Fe2O3) 1 % KClO3, jehož DL50 per os pro potkana je 1870 mg.kg-1 ČSN 49 4705 byla schválena 16.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 49 4705 z 20.8.1975.
"Změnou 1)-12/1992" se s účinností od 1., 2.1993 provádí v normě velké množství změn textu, a to prakticky ve všech kapitolách.

Označení ČSN 49 4705 (494705)
Katalogové číslo 29294
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963292946
Norma byla zrušena k 1. 2. 1998
a nahrazena ČSN EN 1783 (494705)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 47 05
  • ČSN 494705
  • ČSN 49 47 05 : 1989
  • ČSN 494705:1989
  • ČSN 49 4705:1989