ČSN ISO 9921-1 (833530) Zrušená norma

Ergonomické hodnocení řečové komunikace - Část 1: Hladina rušení řeči a komunikační vzdálenosti pro osoby s normálním sluchem v přímém styku (metoda SIL)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy s ISO 9921-1:1996. Mezinárodní norma ISO 9921-1:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 9921 má tyto části: Část 1: Hladina rušení řeči a komunikační vzdálenosti pro osoby s normálním sluchem v přímém styku (metoda SIL). Část 2: Hodnocení řečové komunikace pomocí indexu modifikované artikulace (metoda MAI). Část 3: Řečová komunikace pomocí elektroakustických systémů. Tato první část (ČSN) ISO 9921 obsahuje metodu odhadu účinnosti řečové komunikace při hluku způsobovaném strojními zařízeními (ISO/TR 12100-2 - v ČR do ledna 1998 nezavedena) jakož i v jiných hlučných prostředích. Popisuje metodu hodnocení přímé řečové komunikace s ohledem na následující parametry: - hluk okolí v místě řečníka, - hluk okolí v místě posluchače, - síla hlasu, - vzdálenost mezi komunikujícími partnery. Dále podrobně stanoví (definuje) předpokládané fyzikální a osobní podmínky pro tuto část normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Značky, kapitolu 5 - Stanovení hlukových parametrů a kapitola 6 - Kritéria přímé řečové komunikace. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a C. ČSN ISO 9921-1 (83 3530) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN ISO 9921-1 (833530)
Katalogové číslo 51186
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963511863
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 9921 (833530)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9921 (833530)
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace