ČSN EN 10209 (420125) Zrušená norma

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro ploché výrobky z hlubokotažných ocelí, válcované za studena, bez povlaku, v šířkách >= 600 mm a tloušťkách <= 3 mm, které jsou určené na tváření za studena a smaltování a dodávají se jako plechy, široké pásy, široké pásy podélně dělené, nebo pruhy vyráběné z podélně dělených širokých pásů nebo plechů.
Tato evropská norma neplatí pro úzké pásy válcované za studena (válcovaná šířka < 600 mm) a další ploché výrobky válcované za studena, pro které existují vlastní normy, jako např. pro tyto výrobky:
- ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí k tváření za studena (EN 10130),
- plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu (EN 10106),
- plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání (EN 10126),
- plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z legovaných ocelí, dodávané bez závěrečného žíhání ( EN 10165),
- tenké plechy válcované za studena (EN 10205),
- ocelové plechy a pásy na svařované plynové láhve (EN 10120),
- ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu na tváření za studena (EN 10149-1,-2,-3),
- pásy bez povlaku válcované za studena ve válcovaných šířkách pod 600 mm, z hlubokotažných nelegovaných ocelí na tváření za studena (EN 10139),
- běžné konstrukční oceli válcované za studena.

Označení ČSN EN 10209 (420125)
Katalogové číslo 41553
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963415536
Norma byla zrušena k 1. 12. 2013
a nahrazena ČSN EN 10209 (420125)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)