ČSN 06 0310 (060310) Zrušená norma

Ústřední vytápění - Projektování a montáž

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav ústředního vytápění, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru. Tato norma neplatí pro zařízení, která jsou v termínu vydání normy zpracována do úrovně dokončeného projektu. U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně včleněn do technické zprávy doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích je vhodné upravit zařízení podle této normy.

Označení ČSN 06 0310 (060310)
Katalogové číslo 50966
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963509662
Změny a opravy Z1 9.99t, Z2 6.02t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN 06 0310 (060310)
Tato norma nahradila ČSN 06 0310 (060310) z prosince 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 03 10
  • ČSN 060310
  • ČSN 06 03 10 : 1998
  • ČSN 060310:1998
  • ČSN 06 0310:1998