ČSN EN 415-4 (267600)

Bezpečnost balicích strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory

ČSN EN 415-4 Bezpečnost balicích strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 415-4:1997. Evropská norma EN 415-4:1997 má status české technické normy. Sestává z těchto čtyř částí: 1 - Terminologie a klasifikace balicích strojů a připojených zařízení, část 2 - Balicí stroje na předem zhotovené tuhé obaly, část 3 - Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje, část 4 - Paletizátory a depaletizátory. Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a informace pro bezpečné použití paletizátorů, depaletizátorů, stohovačů a destohovačů palet integrovaných nebo neintegrovaných do paletizátorů (depaletizátorů), jak se definuje v 3.1. Paletizátory a depaletizátory představují v mnoha ohledech stejná rizika. Text normy se jich týká společně jako paletizátorů ( depaletizátorů). Tato norma a (ČSN) EN 775 je aplikovatelná na manipulační průmyslové roboty používané jako paletizátory (depaletizátory). Tyto bezpečnostní požadavky jsou použitelné pro automatické a poloautomatické paletizátory (depaletizátory). Berou v úvahu rizika, která mohou vzniknout při instalaci, uvádění do provozu, ukončování provozu, seřizování, užití v souladu s informacemi danými výrobcem, údržbu (jak preventivní tak opravy), čištění. Tato norma nepokrývá následující rizika, která mohou vzniknout u paletizátorů (depaletizátorů) za jistých okolností: - teplo, - hluk, - záření, - výpary, plyn, prašnost, - vibrace, - ergonomie (viz EN 614-1:1995 - do 1. dubna 1998 v ČR nezavedena). Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a ložné plány u paletizátorů (depaletizátorů), kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a bezpečnostní opatření, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření, kapitolu 7 - Informace pro použití, normativní Přílohu A a informativní Přílohu ZA. Text této přílohy zní: "Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 89/392/EEC a jejich dodatků. Na výrobek (výrobky), který (které) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat na další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 415-4 (26 7600) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 415-4 (267600)
Katalogové číslo 51184
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963511849
Změny a opravy Oprava 1 8.03t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 415-1 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

ČSN EN 415-10 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky

ČSN EN 415-2 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 2: Balicí stroje pro předem zhotovené tuhé obaly

ČSN EN 415-3 +A1 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

ČSN EN 415-5 +A1 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje

ČSN EN 415-6 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek

ČSN EN 415-7 +A1 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení

ČSN EN 415-8 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje

ČSN EN 415-9 (267600)
Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3