ČSN EN 46002 (855002) Zrušená norma

Systémy jakosti - Zdravotnické prostředky - Zvláštní požadavky na používání EN ISO 9002

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma spolu s EN ISO 9002 stanoví požadavky na systém jakosti pro výrobu a kde to přichází v úvahu, pro instalaci zdravot-nických prostředků. Platí oblast použití podle EN ISO 9002. Tato evropská norma spolu s EN ISO 9002 navíc platí v případě, kdy se systém jakosti dodavatele zdravotnického prostředku posuzuje podle požadavků předpisů. Při posuzování požadavků předpisů třetí stranou může být dodavatel požádán, aby umožnil přístup k důvěrným informacím a tím prokázal soulad s touto normou. Dodavatel může být požádán, aby předložil tyto údaje k nahlédnutí, ale není povinen poskytnout kopie pro uchování.

Označení ČSN EN 46002 (855002)
Katalogové číslo 26428
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963264288
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 13488 (855002)
Tato norma nahradila ČSN EN 46002 (855002) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)