ČSN EN 46001 (855001) Zrušená norma

Systémy jakosti - Zdravotnické prostředky - Zvláštní požadavky na používání EN ISO 9001

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma spolu s EN ISO 9001 stanoví požadavky na systém jakosti pro navrhování/vývoj, výrobu a kde to přichází v úvahu, pro instalaci zdravotnických prostředků. Platí oblast použití podle EN ISO 9001. Tato evropská norma spolu s EN ISO 9001 navíc platí i v případě, kdy se systém jakosti dodavatele zdravotnického prostředku posuzuje podle požadavků předpisů. Při posuzování požadavků předpisů třetí stranou může být dodavatel požádán, aby umožnil přístup k důvěrným informacím a tím prokázal soulad s touto normou. Dodavatel může být požádán, aby předložil tyto údaje k nahlédnutí, ale není povinen poskytnout kopie pro uchování.

Označení ČSN EN 46001 (855001)
Katalogové číslo 26429
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963264295
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 13485 (855001)
Tato norma nahradila ČSN EN 46001 (855001) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)