ČSN EN ISO 4871 (011609) Zrušená norma

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

ČSN EN ISO 4871 Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4871:1996. Evropská norma EN ISO 4871:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4871:1996 byl schválen CEN jako evropská norma beze změn. Tato mezinárodní norma - uvádí informace o deklarování hodnot emise hluku, - popisuje informace o vlastnostech výrobku a akustických údajích, které musí být uvedeny v technické dokumentaci k deklarování emise hluku, a - stanovuje metody ověřování deklarované emise hluku. Hodnoty užité k deklarování emise hluku, jsou jednak hodnoty deklarované emise hluku vyjádřené jedním číslem Ld nebo hodnoty deklarované emise hluku vyjádřené dvěma čísly L a K. L je hodnota emise hluku určená přímo z měření a K je nejistota spojená s tímto měřením. Ld je součet L a K a reprezentuje horní hranici, kterou v daném konfidečním intervalu při opakovaných měřeních hodnota nepřesáhne, Ld odpovídá stanovené nebo označené hodnotě Lc definované v ISO 7574-1. Směrnice pro určování deklarovaných hodnot emise hluku uvádí příloha A. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Deklarování emise hluku, kapitolu 5 - Uvádění deklarovaných hodnot emise hluku, kapitolu 6 - Ověřování deklarací emise hluku a dále už zmíněnou informativní Přílohu A. Za pozornost stojí v kapitole 3 - Definice, některé definice, např. v článku 3.5 Emise: Zvuk šířený vzduchem,vyzařovaný přesně definovaným zdrojem hluku (tj. zkoušený stroj) při stanovených pracovních a montážních podmínkách. Poznámka 2: Deskriptory emise hluku je dovoleno zařadit do označení výrobku a/nebo do specifikace výrobku. Základní deskriptory emise hluku jsou hladina akustického výkonu zdroje a emisní hladina akustického tlaku na staveništi obsluhy a/nebo na dalších stanovených místech (jsou-li) v okolí zdroje. Dále v článku 3.6 Emisní akustický tlak, p: Akustický tlak na stanoveném místě blízko zdroje hluku, když je zdroj v provozu za stanovených provozních a montážních podmínek na odrazové rovině, s vyloučením vlivu hluku pozadí a rovněž vlivu odrazů od jiných rovin než je rovina, na které zdroj spočívá, pokud taková další rovina nebo roviny nejsou při zkoušce přípustné, vyjadřuje se v pascalech. Nakonec v článku 3.7 Emisní hladina akustického tlaku, Lp: Desetinásobek dekadického logaritmu poměru druhé mocniny emisního akustického tlaku, p2(t), k druhé mocnině referenčního akustického tlaku p02, naměřený se zvoleným časovým a kmitočtovým vážením, v souladu s IEC 651, vyjadřuje se decibelech, referenční akustický tlak je 20 µPa. Poznámka 3: Příklady jsou: - maximální emisní hladina akustického tlaku A s časovým vážením F:L pAFmax; - špičková emisní hladina akustického tlaku C:LpC,peak. Poznámka 4: Někdy se užívá emisní hladina akustického tlaku jednotlivé zvukové události, která je definována v (ČSN EN) ISO 11200 až (ČSN EN) ISO 11204. Emisní hladina akustického tlaku se určuje na stanoveném místě buď v souladu se zkušebním předpisem pro určitý soubor spojů, nebo pokud zkušební předpis pro hluk neexistuje, metodou která vyhovuje sérii (ČSN EN) ISO 11200. ČSN EN ISO 4871 (01 1609) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN ISO 4871 (011609)
Katalogové číslo 50808
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963508085
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 4871 (011609)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)