ČSN EN 60974-12 (052205) Zrušená norma

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60974-12:1995, která modifikuje IEC 974-12:1992. Tato 12 část (ČSN) EN 60974 platí pro spojovací zařízení ohebných svařovacích vodičů, konstruovaných k ručnímu provádění veškerých činností při spojování a rozpojování bez použití nástrojů. Tato část (ČSN) EN 60974 neplatí pro spojovací zařízení určená pro svařování pod vodou. Norma dále obsahuje v oddílu prvním - Všeobecně - tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Podmínky okolního prostředí, kapitolu 3 - Definice. V oddílu druhém - Požadavky a zkoušky - norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 4 - Zkušební podmínky, kapitolu 5 - Označování, kapitolu 6 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 7 - Tepelná zatíženost, kapitolu 8 - Mechanické požadavky, kapitolu 9 - Značení, kapitolu 10 - Návod na použití a normativní Přílohu ZA. Ergonomickými otázkami se norma nezabývá. ČSN EN 60974-12 (05 2205) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 60974-12 (052205)
Katalogové číslo 26358
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263588
Změny a opravy Z1 4.06t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN 60974-12 ed. 2 (052205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

ČSN EN 60974-13 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN IEC 60974-14 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání