ČSN EN 818-1 (270083) Zrušená norma

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 818-1:1996 včetně její opravy AC:1996. V předmluvě se upozorňuje, že tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje plnění podstatných požadavků směrnic EU. (Norma bohužel neuvádí ani příkladově, které směrnice má na mysli, resp. ke kterým směrnicím je tato norma harmonizována.) EN 818 má tyto části: Část 1: Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání. Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8. Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4. Část 4: Vázací řetězy - Třída 8. Část 5: Vázací řetězy - Třída 4. Část 6: Řetězové vázací prostředky - pokyny pro použití a údržbu. Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla a jiná zdvihací zařízení. Třída T (typy T, DAT, DT). Tato první část (ČSN) EN 818 stanovuje všeobecné přejímací podmínky, vztahující se k bezpečnosti, pro elektricky svařované ocelové krátkočlánkové řetězy. Platí pro: a) řetězy střední tolerance užité pro vázací řetězy pro obecné použitá při zdvihání, b) řetězy přesné tolerance užité pro řetězová zdvihadla a jiná podobná zdvihací zařízení. Rizika, obsažená v této části (ČSN) EN 818, jsou uvedena v kapitole 4. Příloha C obsahuje návrhy formulací, které mohou být zahrnuty ve smluvních podmínkách pro přejímku, značení přejímky a analýzu tavby oceli. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Rizika, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky, kapitolu 6 - Ověření bezpečnostních požadavky, kapitolu 7 - Značení, kapitolu 8 - Certifikát výrobce, kapitolu 9 - Pokyny pro použití. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A, B a jak už bylo zmíněno informativní Přílohu C. ČSN EN 818-1 (27 0083) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 818-1 (270083)
Katalogové číslo 26354
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263540
Norma byla zrušena k 1. 2. 2009
a nahrazena ČSN EN 818-1 +A1 (270083)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 818-1 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

ČSN EN 818-2 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

ČSN EN 818-3 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

ČSN EN 818-4 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

ČSN EN 818-5 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

ČSN EN 818-6 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

ČSN EN 818-7 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)