ČSN EN 981 (833593) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 981:1996. Evropská norma EN 981:1996 má status české technické normy. Norma platí pro všechny signály nebezpečí a informační signály, které musí být zřetelně rozpoznávány a rozlišovány, jak je specifikováno v čl.5.3 EN 292-2:1991, dalšími požadavky nebo pracovní situací a pro všechny stupně naléhavosti - od krajní naléhavosti až po stav "Vše v pořádku". Tam, kde se musí používat kromě akustických i vizuální signály, stanoví se charakter obou signálů. Tato evropská norma neplatí pro oblasti, které jsou pokrývány specifickými normami nebo jinými závaznými pravidly (mezinárodními i národními). Především jde o požární, lékařské a ve veřejné dopravě používané poplašné signály, navigační signály a signály pro speciální činnost (například pro armádu). Jestliže se však navrhují nové signály, měla by být brána v úvahu tato evropská norma, aby se zabránilo nejednotnostem. V případě akustických signálů představuje systém signálních charakteristik signální řeč, založenou na jednotlivých sdělovacích kategoriích odstupňovaných podle naléhavosti. Některé charakteristiky jsou stanoveny pro účely vyžadující spolehlivé a rychlé rozpoznání signálů. Některé kategorie umožňují více variant, např. kontrolní a výstražné signály na pracovišti, kde se předpokládá signalizace pro speciálně zaškolený personál. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Ergonomické zásady pro navrhování a používání akustických a vizuálních signálů, kapitolu 5 - Systém akustických a vizuálních signálů, kapitolu 6 - Zkoušení a informativní Přílohu ZA. Ta konkrétně uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků následujících směrnic EU: Směrnice 89/392/EHS, Směrnice 91/368/EHS a konečně 93/44/EHS, které se všechny týkají strojních zařízení." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu, avšak současně se upozorňuje i na to, že na výrobky, pro platí tato norma, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. ČSN EN 981 (83 3593) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN EN 981 (833593)
Katalogové číslo 51185
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963511856
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 981 +A1 (833593)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)