ČSN 33 0420-1 (330420) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 625.1 S1:1996. Tato norma je mod. IEC 664-1:1982. IEC 664 se skládá z následujících částí pod souhrnným názvem " Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí." Část 1 - Zásady, požadavky a zkoušky. Část 2 - Stručné požadavky na vzdušné vzdálenosti povrchové cesty a pevnou izolaci (v březnu 1998 je ve stádiu přípravy). Část 3 - Použití ochranných povlaků k dosažení koordinace izolace sestav desek s plošnými spoji. Část 4 - Směrnice pro použití (v březnu 1998 je ve stádiu přípravy). Poznámka: Souběžně s touto normou ČSN 33 0420-1 se může používat ČSN 33 0420 z 16.3.1990 s tím, že pro výrobky, které podle certifikačního orgánu odpovídaly příslušným národním normám před 1.3.1997, může se tato předchozí norma používat do 1.3. 2002. ČSN 33 0420-1 se zabývá koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Platí pro elektrická zařízení na střídavé jmenovité napětí do 1000 V se jmenovitým kmitočtem do 30 kHz nebo na stejnosměrné jmenovité napětí do 1500 V pro použití do 2000 m nad hladinou moře. Stanovuje požadavky pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci pro zařízení s ohledem na kritéria jejich provedení.Zahrnuje metody elektrických zkoušek s ohledem na koordinaci izolace. Minimální vzdušné vzdálenosti stanovené v této části neplatí tam, kde se vyskytují ionizované plyny.Pro takové případy mohou být stanoveny zvláštní požadavky podle uvážení příslušné technické komise. Tato první část normy se nezabývá vzdálenostmi v izolantech kapalných, v izolantech plynných jiných než vzduch a ve stlačeném vzduchu. Předmětem této základní bezpečnostní normy je vést příslušné technické komise pro různá zařízení k tomu, aby rozumně zdůvodnily své požadavky tak, aby bylo dosaženo koordinace izolace. Tato norma podává nezbytné informace pro technické normalizační komise, které mají stanovit vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a tuhé izolanty v zařízeních. Rozsáhlá norma (cca 60 stran) má čtyři oddíly: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Zásady pro koordinaci izolace, 3 - Požadavky a zásady dimenzování a 4 - Zkoušky a měření. Dále čtyři informativní přílohy A, B, C a D a normativní přílohu ZA. ČSN 33 0420-1 byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN 33 0420-1 (330420)
Katalogové číslo 50048
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963500485
Změny a opravy Z1 4.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN 60664-1 (330420)
Tato norma nahradila ČSN 33 0420 (330420) z dubna 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 330420-1
  • ČSN 33 04 20-1