ČSN 33 0420 (330420) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje IEC 664. Platí pro elektrické předměty na střídavé napětí co 1000 V se jmenovitým kmitočtem do 30 kHz a na stejnosměrné napětí do 1200 V pro jejich použití v nadmořských výškách do 2000 m. Pro nadmořské výšky nad 2000 m je nutno vzít v úvahu zmenšení izolační pevnosti vzduchu. Norma platí pro elektrické předměty pro něž platí technické normy, odvolávající se na tuto normu, dále pro ty předměty, pro které v příslušných normách nejsou uvedeny žádné hodnoty vzdušných vzdáleností a povrchových cest, a konečně pro předměty, pro které nejsou vypracovány žádné normy. Účelem rozsáhlé normy je stanovit podmínky pro koordinaci izolace elektrických předmětů nízkého napětí stanovením dostatečných izolačních vzdáleností a příslušného zkušebního napětí za účelem zabezpečení účelné koordinace základní izolace elektrických předmětů vzhledem k atmosferickým přepětím a přepětím, vznikajícím v elektrických předmětech. Kromě všeobecných jsou normalizovány požadavky na "koordinaci izolace" a na "vzdušné vzdálenosti" i na "povrchové cesty" a nakonec požadavky na zkoušky izolace. ČSN 33 0420 byla schválena 16.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.5.1991.

Označení ČSN 33 0420 (330420)
Katalogové číslo 23344
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1991
Datum účinnosti 1. 5. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963233444
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
a nahrazena ČSN 33 0420-1 (330420)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 04 20
  • ČSN 330420
  • ČSN 33 04 20 : 1991
  • ČSN 330420:1991
  • ČSN 33 0420:1991