ČSN ISO 7708 (835004)

Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik

ČSN ISO 7708 Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7708:1995. Mezinárodní norma ISO 7708:1995 má status české technické normy. Definuje konvence pro odběr vzorků velikostních frakcí, jež musí být používány při hodnocení možných účinků částic vdechovaných na pracovišti a vně budov na zdraví. Tyto konvence jsou definovány pro vdechovatelné, thorakální a respirabilní frakce; extrathorakální a tracheobronchiální konvence lze vypočítat z definovaných konvencí. (Pro vdechovatelnou - inhalable - frakci se někdy používá termín - inspirable - tyto termíny jsou ekvivalentní. Terminologií frakcí se zabývá Příloha A.) Předpoklady jsou uvedeny v kapitole 4. Zvolená konvence bude záviset na oblasti účinku dané složky aerosolových částic (kapitola 3). Konvence jsou určeny ke stanovení hmotnostních zlomků, lze jich však rovněž používat k vyhodnocení celkového povrchu nebo počtu částic v odebraném vzorku. Konvence nesmějí být používány v souvislosti s mezními hodnotami definovanými na základě zcela jiných pojmů, jako jsou například mezní hodnoty pro vlákna definované na základě délky a průměru vláken.
Poznámka recenzenta: Terminologie této normy není v ČR obvyklá, je třeba se s ní před studiem dokonale seznámit. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 -Termíny a definice, kapitola 3 - Hlavní zásady, kapitola 4 - Předpoklady a aproximace, kapitola 5 - Vdechovatelná konvence, kapitola 6 - Thorakální konvence, kapitola 7 - Respirabilní konvence, kapitola 8 - Extrathorakální a tracheobronchiální konvence, kapitola 9 - Přístroje. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní), Přílohu B (informativní) a Přílohu C (informativní). ČSN ISO 7708 (83 5004) byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN ISO 7708 (835004)
Katalogové číslo 43208
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963432083
Dostupnost skladem (tisk na počkání)