ČSN (normy i změny) z března 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 704 (010505) - březen 2018 aktuální vydání

Terminologická práce - Principy a metody

770 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - březen 2018 aktuální vydání

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití

770 Kč

ČSN ISO 7626-2 (011416) - březen 2018 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem

340 Kč

ČSN ISO 26101 (011644) - březen 2018 aktuální vydání

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole

340 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - březen 2018 aktuální vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti

570 Kč

ČSN EN 61360-1 ed. 2/změna Z1 (013720) - březen 2018

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN 61360-1 ed. 3 (013720) - březen 2018

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem - Část 1: Definice - Zásady a metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62569-1 (013725) - březen 2018

Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62656-5 (013746) - březen 2018

Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 5: Rozhraní pro popis činností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - březen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17100 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Referenční fotografie a velikosti indikací

230 Kč

TNI CEN/TR 17108 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy

340 Kč

ČSN ISO 18249 (015098) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny

340 Kč

ČSN ISO 14817-3 (018204) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 24097-1 (018205) - březen 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 21210/změna Amd. 1 (018401) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

04 Slévárenství

ČSN EN 16774 (040040) - březen 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 636 (055312) - březen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12098-5 (060330) - březen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-1 (075303) - březen 2018 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 9809-4 (078521) - březen 2018

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - březen 2018 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10297/změna A1 (078649) - březen 2018

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - březen 2018 aktuální vydání

Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16282-1 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16282-5 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-7 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16282-8 (127134) - březen 2018

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1092-1 +A1/Oprava 1 (131170) - březen 2018

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 13771-2 (140615) - březen 2018 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11554 (192016) - březen 2018 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (ISO 18369-2:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (ISO 18369-3:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (ISO 18369-4:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15798/změna A1 (195301) - březen 2018

Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN ISO 23125 (200701) - březen 2018 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

770 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-3-5 (270105) - březen 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků

590 Kč

ČSN EN 16851 (270211) - březen 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16585-1 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety

440 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb

440 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - březen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 15005 (300611) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 20545 (300648) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4008-004 (311808) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 004: Čelisti pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4165-001/Oprava 2 (311812) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 3660-031 (311822) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 031: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-032 (311822) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 032: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-034 (311822) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 034: Paměťové kovové kroužky, typ Z, pro stínění - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-035 (311822) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 035: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-066 (311822) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 066: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2004-7 (312061) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3875 (312064) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2053 (312376) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Skládané profily U ze slitiny hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3451 (312569) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P99002 - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování třídy 2 pro žíhané výkovky - a nebo D ? 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2034 (312813) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, tažené a/nebo s odstraněnými okujemi - Rozměry - Tolerance h 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2036 (312814) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, broušené - Rozměry - Tolerance h 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2040 (312816) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4729 (318245) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Chemické konverzní povlaky na bázi trojmocného chromu pro hliník a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - březen 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m

590 Kč

ČSN EN ISO 18422 (328625) - březen 2018

Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(531)/změna A1 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky

65 Kč

ČSN IEC 50(702)/změna A3 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

230 Kč

ČSN IEC 50(704)/změna A2 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

125 Kč

ČSN IEC 50(705)/změna A3 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN IEC 50(714)/změna A2 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

65 Kč

ČSN IEC 50(721)/změna A2 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

125 Kč

ČSN IEC 50(722)/změna A1 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie

65 Kč

ČSN IEC 50(731)/změna A2 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

65 Kč

ČSN IEC 60050-114/změna A1 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

65 Kč

ČSN IEC 60050-521/změna A1 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

190 Kč

ČSN IEC 60050-713/změna A2 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN IEC 60050(723)/změna A3 (330050) - březen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

125 Kč

ČSN 33 2000-1 ed. 2/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

65 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/změna Z3 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 7. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

65 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/změna Z2 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

65 Kč

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

65 Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

65 Kč

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

65 Kč

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2/změna Z3 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

Změna bude zrušena k 7. prosinci 2021.

65 Kč

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2/změna Z2 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

65 Kč

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

Změna bude zrušena k 18. květnu 2021.

65 Kč

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2/změna Z2 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

65 Kč

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3/změna Z2 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

Změna byla zrušena k 18. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-709/změna Z2 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

65 Kč

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

65 Kč

ČSN 33 2000-7-718/změna Z2 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

65 Kč

ČSN 33 2000-7-729/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

65 Kč

ČSN 33 2000-7-740/změna Z1 (332000) - březen 2018

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

65 Kč

ČSN EN 50491-3/změna Z1 (332151) - březen 2018

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 63044-3 (332151) - březen 2018

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61000-4-15 ed. 2/změna Z1 (333432) - březen 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování

65 Kč

ČSN EN 62820-1-2 (334597) - březen 2018

Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61970-452 ed. 2/změna Z1 (334910) - březen 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízené elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61970-452 ed. 3 (334910) - březen 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000) - březen 2018 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

550 Kč

ČSN EN 62325-451-4/změna Z1 (335000) - březen 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Změna byla zrušena k 16. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000) - březen 2018 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62282-3-201/změna Z1 (336000) - březen 2018

Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

Změna byla zrušena k 14. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50657 (341518) - březen 2018

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel

945 Kč

ČSN EN 61788-22-1 (345685) - březen 2018

Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60811-201/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace

125 Kč

ČSN EN 60811-202/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště

65 Kč

ČSN EN 60811-401/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci

125 Kč

ČSN EN 60811-410/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60811-508/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

125 Kč

ČSN EN 60811-509/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)

125 Kč

ČSN EN 60811-511/změna A1 (347010) - březen 2018

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61810-2 ed. 2/změna Z1 (353412) - březen 2018

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412) - březen 2018

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412) - březen 2018 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61810-2-1/změna Z1 (353412) - březen 2018

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205) - březen 2018 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

965 Kč

ČSN EN 62271-1/změna Z1 (354205) - březen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240) - březen 2018 aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62586-1/změna Z1 (356240) - březen 2018

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN 61010-2-020 ed. 2/změna Z1 (356502) - březen 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502) - březen 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

350 Kč

ČSN EN 61577-2 (356590) - březen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60286-1 ed. 2 (358292) - březen 2018 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60286-1/změna Z1 (358292) - březen 2018

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60679-1 ed. 2/změna Z1 (358430) - březen 2018

Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60679-1 ed. 3 (358430) - březen 2018

Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61191-4 ed. 2 (359041) - březen 2018 aktuální vydání

Osazené desky s plošnými spoji - Část 4: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené na zakončovací kolíky

340 Kč

ČSN EN 61191-4/změna Z1 (359041) - březen 2018

Osazené desky s plošnými spoji - Část 4: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené na zakončovací kolíky

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-10 ed. 5/změna Z1 (359213) - březen 2018

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna byla zrušena k 14. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-10 ed. 6 (359213) - březen 2018

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62442-1/změna A11 (360515) - březen 2018

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

125 Kč

ČSN EN 62442-2/změna A11 (360515) - březen 2018

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62442-3/změna A11 (360515) - březen 2018

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED moduly - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 7. červnu 2021.

125 Kč

ČSN EN 50631-1 (361060) - březen 2018

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN EN 61391-1/změna A1 (364889) - březen 2018

Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60728-13-1 ed. 2 (367211) - březen 2018 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-13-1/změna Z1 (367211) - březen 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50383 ed. 2/změna Z1 (367906) - březen 2018

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

Změna byla zrušena k 27. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50400/změna Z1 (367911) - březen 2018

Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

Změna byla zrušena k 27. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50492/změna Z1 (367918) - březen 2018

Základní norma pro měření intenzity elektromagnetického pole in situ ve vztahu k vystavení člověka v blízkosti základnových stanic

Změna byla zrušena k 27. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62232 (367927) - březen 2018

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 62802 (368652) - březen 2018

Metoda měření půlvlnného napětí a parametru chirp pro Mach-Zehnderův optický modulátor ve vysokofrekvenčních rádiových systémech na optických vláknech (RoF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 63005-1 (368688) - březen 2018

Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

550 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867) - březen 2018

Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 12135 (420348) - březen 2018

Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti

590 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly

340 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace

440 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - březen 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky

550 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18797-1 (450045) - březen 2018

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 15695-1 (470414) - březen 2018 aktuální vydání

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

340 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - březen 2018 aktuální vydání

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

190 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - březen 2018

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14354 (492140) - březen 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - březen 2018 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19020 (560111) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - březen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1601 (656111) - březen 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16997 (656171) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16934 (656172) - březen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - březen 2018 aktuální vydání

Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 302-2 (668531) - březen 2018 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - březen 2018 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4618 (670010) - březen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Termíny a definice

770 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16212 (681552) - březen 2018 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-6 (695245) - březen 2018 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 9.19t

905 Kč

ČSN EN 13445-6/změna A1 (695245) - březen 2018

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) - březen 2018 aktuální vydání

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

230 Kč

ČSN EN 15824/změna Z2 (722402) - březen 2018

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 aktuální vydání

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14496/změna Z2 (722492) - březen 2018

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13915 ed. 2 (723613) - březen 2018 aktuální vydání

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13915/změna Z2 (723613) - březen 2018

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14209/změna Z2 (723613) - březen 2018

Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14353 (723618) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14353 +A1/změna Z2 (723618) - březen 2018

Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14209 ed. 2 (723619) - březen 2018 aktuální vydání

Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - březen 2018 aktuální vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15657 (730590) - březen 2018

Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 18402 (731790) - březen 2018

Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-51 (736160) - březen 2018

Asfaltové směsi - Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka - Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13146-5/Oprava 1 (736375) - březen 2018

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

20 Kč

ČSN EN 15232-1 (738532) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13119 (747200) - březen 2018 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Terminologie

340 Kč

ČSN 74 7250 (747250) - březen 2018

Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování

230 Kč

ČSN 74 7251 (747251) - březen 2018

Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12485 (755889) - březen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20227 (757747) - březen 2018

Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 18295-1 (761802) - březen 2018

Zákaznická kontaktní centra - Část 1: Požadavky na zákaznická kontaktní centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18295-2 (761802) - březen 2018

Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 11683/Oprava 4 (774001) - březen 2018

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 11378-2/změna A1 (804410) - březen 2018

Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška

125 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - březen 2018 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - březen 2018 aktuální vydání

Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13506-1 (832743) - březen 2018

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - březen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče

230 Kč

ČSN EN ISO 7243 (833561) - březen 2018

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10555-6 (855825) - březen 2018

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 14820/změna Z1 (857024) - březen 2018

Jednorázové nádobky pro odběr vzorků lidské žilní krve

Změna byla zrušena k 30. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6710 (857024) - březen 2018

Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (875111) - březen 2018

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (875111) - březen 2018

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13553 (917880) - březen 2018 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16948 (943472) - březen 2018

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi určená pro skříně a zásuvky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

340 Kč

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 12052 (982001) - březen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč