ČSN EN 12453 (747029) Zrušená norma

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12453 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat, bran a závor určených k montáži do míst s pohybem osob, jejichž hlavním zamýšleným použitím je bezpečný přístup zboží a vozidel doprovázených nebo řízených osobami, v průmyslových, komerčních nebo obytných objektech.
Tato norma také zahrnuje motoricky ovládaná vrata se svislým pohybem, jako jsou svinovací vrata a svinovací mříže, používané v maloobchodních prostorech, které jsou určeny především k ochraně zboží.
Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají provozu průmyslových, komerčních a garážových vrat a bran, pokud jsou používány tak, jak jsou určeny a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné, jak je uvedeno v kapitole 4.
Veškeré životní fáze strojního zařízení včetně přepravy, montáže, demontáže, likvidace a sešrotování jsou v souladu s touto normou.
Tato evropská norma se nevztahuje na:
- vrata plavebních komor a přístavů;
- dveře nebo vrata výtahů;
- dveře na vozidlech;
- trezorové dveře;
- dveře a vrata určená hlavně pro uzavírání zvířat, pokud nejsou v obvodové zdi;
- textilní divadelní opony;
- motoricky ovládané dveře s vodorovným pohybem určené hlavně pro použití chodci;
- dveře nebo vrata mimo dosah lidí (např. vrata jeřábů);
- železniční závory;
- závory určené výhradně chodcům;
- závory používané výlučně pro vozidla na dálnicích.
Kdykoli je v tomto dokumentu použit termín "vrata", předpokládá se, že tento pokrývá celý rozsah typů a variant vrat a závor definovaných v předmětu této evropské normy.
Tato norma se nezabývá žádnými specifickými požadavky na hluk vytvářený motoricky ovládanými vraty, branami a závorami určenými k montáži do míst s pohybem osob, jejichž hlavním zamýšleným použitím je bezpečný přístup zboží a vozidel doprovázených nebo řízených osobami, v průmyslových, komerčních nebo obytných objektech, protože jejich emise hluku se nepovažuje za významné nebezpečí.
POZNÁMKA: Emise hluku motoricky ovládaných vrat není pro uživatele těchto výrobků významným nebezpečím. Je to hledisko pohodlí.
Tato norma se nevztahuje na strojní zařízení, která byla vyrobena před datem publikování normy.

Označení ČSN EN 12453 (747029)
Katalogové číslo 506534
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135065349
Norma byla zrušena k 1. 7. 2022
a nahrazena ČSN EN 12453 +A1 (747029)
Tato norma nahradila ČSN EN 12453 (747029) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo