ČSN EN ISO 23279 (051173) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies how to characterize indications from discontinuities by classifying them as originating from planar or non-planar embedded discontinuities.
This procedure is also suitable for indications from discontinuities that break the surface after removal of the weld reinforcement.

Označení ČSN EN ISO 23279 (051173)
Katalogové číslo 503876
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135038763
Norma byla zrušena k 1. 6. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 23279 (051173)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 23279 (051173) z října 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)