ČSN EN ISO 8041-1 (011403) Aktuální vydání

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití

ČSN EN ISO 8041-1 Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje provozní technické požadavky a tolerance pro přístroje konstruované k měření hodnot vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky na typovou zkoušku nebo validaci, periodické ověření, kontroly in situ a specifikace vibračních kalibrátorů pro kontroly in situ.
Vibrometry specifikované v tomto dokumentu mohou být jednotlivé přístroje, kombinace přístrojů nebo systémy pro sběr a analýzu dat na bázi počítače.
Přístroje pro měření vibrací specifikované v tomto dokumentu jsou určeny k měření vibrací v jedné nebo ve více takových aplikacích, jako jsou:
- vibrace přenášené na ruce (viz ISO 5349-1);
- celkové vibrace (viz ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4);
- nízkofrekvenční celkové vibrace v rozsahu frekvencí od 0,1 Hz do 0,5 Hz (viz ISO 2631-1).
Vibrometry mohou být navrženy k měření v souladu s jedním nebo více frekvenčními váženími stanovenými v rozsahu každé z těchto aplikací.

Označení ČSN EN ISO 8041-1 (011403)
Katalogové číslo 504180
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran formátu A4
EAN kód 8596135041800
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8041-1 (011403) z října 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)