ČSN EN ISO 15614-1 (050313) Aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu

ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 630 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje, jak je kvalifikována předběžná specifikace postupu svařování zkouškami postupů svařování.
Tento dokument platí pro výrobní svařování, opravné svařování a opravné navařování.
Tento dokument definuje podmínky pro vykonání zkoušek postupů svařování a rozsah kvalifikace, pro postupy svařování všech praktických svářečských činností v rámci kvalifikace tohoto dokumentu.
Primárním účelem kvalifikace postupu svařování je prokázat, že metoda spojení navrhovaná pro konstrukci je schopná vytvořit spoje, které mají potřebné mechanické vlastnosti pro zamýšlené použití.
Jsou dány dvě úrovně zkoušek postupů svařování tak, aby je bylo možno použít pro široký rozsah svařovaných výrobků. Tyto jsou označeny jako úroveň 1 a úroveň 2. Úroveň 2 má větší rozsah zkoušení a rozsahy kvalifikace jsou více omezující, než při úrovni 1.
Zkoušky postupu, provedené na úrovni 2, automaticky kvalifikují požadavky na úrovni 1, ale ne naopak.
Pokud není úroveň specifikována ve smlouvě nebo ve výrobkové normě, platí všechny požadavky úrovně 2.
Tento dokument platí pro obloukové a plamenové svařování ocelí, všech tvarů výrobků a pro obloukové svařování niklu a slitin niklu všech tvarů výrobků.
Obloukové a plamenové svařování zahrnuje podle ISO 4063 následující metody:
111 - ruční obloukové svařování tavící se elektrodou (obloukové svařování obalenou elektrodou);
114 - obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu;
12 - svařování pod tavidlem;
13 - obloukové svařování tavicí se elektrodou v ochranném plynu;
14 - obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu;
15 - plazmové svařování;
311 - plamenové svařování;
Principy téhle normy mohou být aplikovány i na jiné metody tavného svařování.
POZNÁMKA: Dřívější číslování metody nevyžaduje novou kvalifikační zkoušku podle tohoto dokumentu.
Stanovení a kvalifikace postupů svařování, které byly provedeny v souladu s předchozím vydáním této normy, mohou být použity pro všechny aplikace, pro které je toto aktuální vydání specifikováno. V tomto případě, rozsahy kvalifikace, z předchozích vydání, zůstávají použitelné.
Je rovněž možné vytvořit nový rozsah kvalifikace WPQR (welding procedure qualification record) podle tohoto vydání, na základě stávajících kvalifikovaných WPQR za předpokladu, že je technický záměr zkušebních požadavků tohoto dokumentu splněný. Tam, kde jsou vyžadovány doplňkové zkoušky, aby byla kvalifikace technicky rovnocenná, je nutné provést pouze doplňující zkoušky na jakémkoliv zkušebním kusu.

Označení ČSN EN ISO 15614-1 (050313)
Katalogové číslo 506019
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135060191
Změny a opravy A1 3.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15614-1 (050313) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 9606-1 (050711)
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15614-10 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha

ČSN EN ISO 15614-11 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování

ČSN EN ISO 15614-12 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

ČSN EN ISO 15614-13 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

ČSN EN ISO 15614-14 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu

ČSN EN ISO 15614-3 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin

ČSN EN ISO 15614-4 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

ČSN EN ISO 15614-5 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin

ČSN EN ISO 15614-6 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi

ČSN EN ISO 15614-7 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování

ČSN EN ISO 15614-8 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

ČSN EN ISO 15614-2 (050314)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin