ČSN EN ISO 636 (055312) Aktuální vydání

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

ČSN EN ISO 636 Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na klasifikaci tyčí a drátů pro obloukové svařování, nelegovaných a jemnozrnných ocelí, s minimální mezí kluzu až do 500 MPa nebo minimální mezí pevnosti až do 570 MPa, wolframovou elektrodou v inertním plynu, ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování.
Tento dokument je kombinovaný předpis, který poskytuje klasifikaci buď podle systému založeného na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo podle systému založeného na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu.
a) Odstavce a tabulky, které jsou označeny písmenem "A", se používají pouze pro tyče a dráty, které jsou klasifikovány systémem, založeném na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu podle tohoto dokumentu.
b) Odstavce a tabulky, které jsou označeny písmenem "B", se používají pouze pro tyče a dráty, které jsou klasifikovány systémem, založeném na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu podle tohoto dokumentu.
Odstavce a tabulky, které nejsou označeny buď písmenem "A" nebo písmenem "B", se používají pro všechny tyče a dráty, klasifikované podle tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO 636 (055312)
Katalogové číslo 504029
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135040292
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 636 (055312) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)