ČSN EN ISO 636 (055312) Zrušená norma

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies requirements for classification of rods and wires in the as-welded condition and in the post-weld heat-treated condition for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels with a minimum yield strength of up to 500 MPa or a minimum tensile strength of up to 570 MPa.
This document is a combined specification providing classification utilizing a system based upon the yield strength and the average impact energy of 47 J of all-weld metal or utilizing a system based upon the tensile strength and the average impact energy of 27 J of all-weld metal.
a) Paragraphs and tables which carry the suffix letter "A" are applicable only to rods and wires classified to the system based upon the yield strength and the average impact energy of 47 J of allweld metal in accordance with this document.
b) Paragraphs and tables which carry the suffix letter "B" are applicable only to rods and wires classified to the system based upon the tensile strength and the average impact energy of 27 J of all-weld metal in accordance with this document.
c) Paragraphs and tables which have neither the suffix letter "A" nor the suffix letter "B" are applicable to all rods and wires classified in accordance with this document.

Označení ČSN EN ISO 636 (055312)
Katalogové číslo 503328
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135033287
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 636 (055312)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 636 (055312) z července 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)