ČSN EN ISO 636 (055312) Zrušená norma

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky na klasifikaci tyčí a drátů pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, s minimální mezí kluzu až do 500 MPa nebo minimální mezí pevnosti až do 570 MPa, wolframovou elektrodou v inertním plynu ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování.po svařování.
Norma je kombinovaný předpis, který poskytuje klasifikaci buď podle systému založeného na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo podle systému založeného na mezi pevnosti a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu.

Označení ČSN EN ISO 636 (055312)
Katalogové číslo 99812
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963998121
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 636 (055312)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 636 (055312) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)