ČSN ISO 24097-1 (018205) Aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb

ČSN ISO 24097-1 Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví servisně orientovanou architekturu (SOA) pro realizaci webových služeb ITS (inteligentní dopravní systémy).
Chování webové služby je popsáno na úrovni metadat (tzn. vyšší úrovni abstrakce), aby bylo umožněno automatické generování programu jak na straně uživatele služby (žadatele o službu), tak i poskytovatele služby. Norma popisuje tři hlavní entity webových služeb a jejich interakce: poskytovatele služby, žadatele služby a datový registr. Poskytovatel služby komunikuje s registrem za účelem publikace poskytované služby a uživatel služby komunikuje s registrem kvůli nalezení poskytovatele hledané služby. Komunikace probíhá prostřednictvím dialogu univerzálního popisu, zpřístupnění a integrace (UDDI) a odkazu na koncový bod (EPR). Jakmile uživatel služby nalezne poskytovatele služby, přihlásí se k službě prostřednictvím protokolu SOA.

Označení ČSN ISO 24097-1 (018205)
Katalogové číslo 504422
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135044221
Tato norma nahradila ČSN ISO 24097-1 (018205) z září 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI ISO/TR 24097-2 (018205)
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb

TNI ISO/TR 24097-3 (018205)
Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby