ČSN ISO 26101 (011644) Aktuální vydání

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole

ČSN ISO 26101 Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje metodiku určování způsobilosti akustických prostorů, jako jsou bezodrazové nebo polobezodrazové prostory, splňujících požadavky na volné zvukové pole.
Tento dokument stanovuje zkušební metody používající diskrétní frekvence nebo širokopásmový signál pro určení způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů, stanovuje postup určování způsobilosti všesměrového zdroje vhodného pro určování způsobilosti volného pole, uvádí podrobnosti, jak prezentovat výsledky a popisuje nejistoty měření.
Tento dokument byl vypracován pro určování způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro různé akustické měřicí účely. Očekává se, že během doby se různé normy a zkušební předpisy budou odkazovat na tento dokument, aby určily způsobilost bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro jednotlivá měření.
V případě neexistence specifických požadavků nebo kritérií, poskytuje příloha A kritéria způsobilosti a požadavky na měření k určení způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro obecná akustická měření.
Tento dokument popisuje metodu útlumu zvuku divergencí pro měření parametrů způsobilosti volného zvukového pole v akustickém prostředí.

Označení ČSN ISO 26101 (011644)
Katalogové číslo 504239
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135042395
Tato norma nahradila ČSN ISO 26101 (011644) z října 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 26 101
  • ČSN ISO 26101:2018
  • ČSN ISO 26 101:2018