ČSN (normy i změny) z února 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 446 (013819) - únor 1994

Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 4541 (038142) - únor 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 4519 (038150) - únor 1994

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

295 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 3002-5 (220017) - únor 1994

Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče

350 Kč

ČSN EN 25968 (223200) - únor 1994

Závitové kruhové čelisti. Terminologie

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 7066-2 (257702) - únor 1994

Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0606 (260606) - únor 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků

230 Kč

ČSN ISO 1496-4 (269356) - únor 1994

Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

370 Kč

ČSN ISO 8323 (269360) - únor 1994

Kontejnery. Letecko-pozemní (intermodální) kontejnery pro všeobecné použití. Technické požadavky a zkoušení

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4301-5 (270024) - únor 1994

Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

65 Kč

ČSN ISO 7752-5 (270134) - únor 1994

Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

125 Kč

ČSN ISO 8152 (277803) - únor 1994

Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků

230 Kč

ČSN ISO 6483 (278231) - únor 1994

Stroje pro zemní práce. Korby damprů. Stanovení objemu

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 6692 (309038) - únor 1994

Jízdní kola. Značení dílů jízdních kol

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 7480 (369613) - únor 1994

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraní KZ/UZ při arytmickém přenosu

230 Kč

ČSN ISO 9160 (369627) - únor 1994

Zpracování informací. Šifrování dat. Požadavky na součinnost fyzických vrstev

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-1 (369680) - únor 1994

Informační technika. Textová komunikace. Spolehlivý přenos. Část 1: Model a definice služeb

340 Kč

ČSN ISO 9314-1 (369690) - únor 1994

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 1: Protokol fyzické vrstvy kruhu s pověřením (PHY)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

372 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 1120 (381120) - únor 1994

Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren

230 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 9944 (641514) - únor 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

97 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 3856-4 (673035) - únor 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 7884-2 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem

230 Kč

ČSN ISO 7884-3 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

190 Kč

ČSN ISO 7884-4 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7884-5 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou

125 Kč

ČSN ISO 7884-7 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1200 (721200) - únor 1994

Křemenné písky. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN 72 1208 (721208) - únor 1994

Zkušební písky SP a N II

32 Kč

ČSN ISO 1772 (725635) - únor 1994

Laboratorní kelímky porcelánové a křemenné

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0035/změna Z2 (730035) - únor 1994

Zatížení stavebních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 2035/změna Z1 (732035) - únor 1994

Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 7704 (757812) - únor 1994

Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 7040 (807040) - únor 1994

Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků

340 Kč