ČSN 38 5580 (385580) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení rtuti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato analytická metoda obsahuje hned v úvodu toto: Upozornění: Rtuť je při nesprávném zacházení zdraví škodlivá. Vyhněte se prodlouženému vdechování par. Rozlitá rtuť musí být okamžitě odstraněna i z míst, která jsou obtížně přístupná. Norma určuje dvě metody A a B, pro stanovení rtuti, včetně elementární rtuti, dimethyl rtuti a diehtyl rtuti v zemním plynu. Metoda A předepisuje vzorkování při atmosférickém tlaku a je založena na absorpci v roztoku manganistanu draselného, kde dochází k redukci rtuťnatých iontů a následné analýze bezplamenovou absorpční spektrometrií. Nejnižší mez stanovení je 0,05 µg.m-3 pro dobu odběru vzorku 2 h; v případě přítomnosti aromatických uhlovodíků, které mohou rušit stanovení, se doporučuje použít metodu B. Metoda B předepisuje vzorkování při atmosférickém nebo vyšším tlaku a je založena na adsorpci rtuti na stříbru nebo zlatě a následující desorpci a analýze bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Nejnižší mez stanovení je 3.10-4 µg.m-3 při minimálním tlaku 3 MPa (30 bar) a pro dobu odběru vzorku 2 hodiny. Metoda A se doporučuje pro zemní plyn s vysokým obsahem rtuti (>5 µg.m-3), metoda B je vhodnější pro nižší obsahy rtuti (10-3 µg.m-3 až 1 µg.m-3). Postupy při provádění obou normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 38 5580 byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN 38 5580 (385580)
Katalogové číslo 15412
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963154121
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 6978-1 (385580), ČSN EN ISO 6978-2 (385580)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 55 80
  • ČSN 385580
  • ČSN 38 55 80 : 1994
  • ČSN 385580:1994
  • ČSN 38 5580:1994