ČSN ISO 9897-1 (269359) Zrušená norma

Kontejnery. Výměna údajů o kontejnerovém vybavení (CEDEX). Část 1: Všeobecné komunikační kódy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9897-1:1990. ISO 9897 budou tvořit následující části, pod všeobecným názvem "Kontejnery. Výměna údajů o kontejnerovém vybavení (CEDEX)": Část 1: Všeobecné komunikační kódy. Část 2: Příručka pro dálnopisný přenos. Část 3: Typy zpráv pro elektronickou výměnu údajů. Přílohy A až L (vyjma J) tvoří nedílnou součást této části ISO 9897. Přílohy J a M jsou pouze informativní. Tato první část normy ISO 9897 specifikuje všeobecné komunikační kódy pro výměnu údajů o kontejnerovém vybavení (CEDEX). Je určena pro obchodní subjekty, pro použití při komunikacích vztahujících se ke kontejnerovým transakcím. V této části ISO 9897 jsou předepsány kódy jednotlivým informacím (nazvaných "údajové prvky"), které jsou běžně používány při takových transakcích. Tyto údajové prvky jsou pojmenovány a definovány a každému je přiřazen pětimístní číselný kód, spolu s abecedním CEDEX kódem. Údajovým prvkem může být slovní vyjádření o materiálu kontejnerové konstrukce. Např. číselný kód 05350 znamená "Materiálem je svisle vrstvené prkno z měkkého dřeva." Může také popisovat skutečnou provozní závadu. Např. číselný kód 04290 znamená "Motor nefunguje". Je zde mnoho dalších kódovaných údajových prvků, které popisují různé fyzikální charakteristiky kontejnerů a další informace o jejich pohybu a řízení. Údajové prvky a jejich odpovídající kódy požadované k popisu dílů zařízení, jejich stavu, způsob oprav, atd. jsou uvedeny v tab.1. Ke každé položce této tabulky jsou pak ve zmíněných normativních přílohách A - L jednotlivé číselné kódy, jejich názvy, popis, a k nim přiřazené kódy CEDEX a EDIFACT. Rozsáhlý text příloh: norma má 6 stran textu a cca 65 stran příloh. ČSN ISO 9897-1 (26 9359) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 9897-1 (269359)
Katalogové číslo 15281
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran
EAN kód 8590963152813
Norma byla zrušena k 1. 10. 1999
a nahrazena ČSN ISO 9897 (269359)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 9897 (269359)
Kontejnery - Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX) - Všeobecné komunikační kódy