ČSN ISO 8199 (757810) Zrušená norma

Jakost vod. Obecné pokyny pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8199:1988. Popisuje návody na pracovní postupy společné pro všechny metody mikrobiologických vyšetření vody, konkrétně pro přípravu vzorků, kultivačních médií a přístrojů. Je zde též popsána řada různých způsobů kvantitativního stanovení mikroorganismů, jakož i kritéria pro volbu konkrétní metodiky. Za pozornost stojí neobvykle rozsáhlá kapitole 4: Bezpečnost a hygiena v laboratoři. Její text zní: "Právě tak jako obecné a zákonné požadavky na bezpečnost v laboratoři, tak i zvláštní péče vysoký standard osobní hygieny jsou základním předpokladem mikrobiologické práce, neboť ve všech případech lze předpokládat kontakt s pathogenními organismy. Rovněž je nezbytná velká opatrnost při manipulaci s kulturami a to zejména při jejich likvidaci, neboť i media, která nejsou přímo určena pro kultivaci pathogenů, mohou jejich růst umožňovat. Základem všech mikrobiologických procedur je osobní obratnost v technice práce a je důležité, aby všechny osoby zabývající se mikrobiologickou prací získaly odpovídající kvalifikaci. Je také důležité, aby vybavení laboratoře odpovídalo přijatému pracovnímu řádu o bezpečném a spolehlivém provozu laboratoře. Aby se zabránilo nejen kontaminaci vzorků a kultivačních medií, ale také se předešlo nebezpečí nákazy pracovníků, jsou v laboratoři nezbytná následující opatření: - přísně dodržovat osobní hygienická opatření, udržovat stále krátké nehty a je-li to nutné, používat ochrannou roušku na vlasy a vousy; - před a po mikrobiologické práci, právě tak jako po použití toalety, mýt si ruce mýdlem v teplé vodě; v laboratoři vždy nosit ochranný oděv; - všechny kultury při likvidaci sterilizovat v autoklávu a stejně tak sterilizovat či dezinfikovat pracovní pomůcky či přístroje, nebo materiál před jeho likvidací či novým použitím; v laboratoři nejíst, nepít, nekouřit; - jakoukoli nehodu, rozbití, rozsypání, nebo neobvyklou událost ohlásit nadřízenému pracovníkovi; - v případě pochybností požádat o radu." Dále jsou normalizovány zejména: požadavky na kultivační media, způsob sterilizace přístrojů a laboratorního skla a konečně očkovací metody i kritéria pro výběr metody pro vyhodnocení. ČSN ISO 8199 (75 7810) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 8199 (757810)
Katalogové číslo 15868
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963158686
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 8199 (757810)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)