ČSN EN 61011 (361080) Zrušená norma

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené ze sítě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61011:1992 (včetně její opravenky z dubna 1993. ČSN EN 61011:1991 je modifikovaná IEC 1011:1989 v čl. 1.1, 2.2.16,6.1,7.1,7.9,10.1,19.2,25.2 a 25.5. EN 61011 neobsahuje oproti IEC 1011:1989 změnu 1 (1991-09), ale obsahuje navíc normativní přílohu ZA, ZC a normativní přílohu ZB. Odchylky od IEC 1011:1989 jsou označeny svislou čárou po levém okraji. Tato norma platí pro síťové zdroje energie pro elektrické ohradníky, které nejsou určeny k připojení na jiné zdroje energie. Požadavky na bateriové zdroje energie pro elektrické ohradníky, které mají možnost připojení k síti (např. bateriové zdroje se síťovým dobíječem), jsou uvedeny v ČSN EN 61011-1. Požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky, které nemají možnost připojení k síti, jsou uvedeny v ČSN EN 61011-2. Zdroje energie musí být navrženy a provedeny tak, aby při normálním používání pracovaly bezpečně a nebyly zdrojem nebezpečí pro osoby nebo okolí, a to i v případě, že se používají nešetrně a neodborně tak, jak je to pravděpodobné při běžném provozu. Všeobecně platí, že soulad s požadavky se kontroluje provedením všech příslušných zkoušek. Poměrně rozsáhlá je kapitola 8: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Obsahuje podrobné ale obecné požadavky na prevenci. Norma je značně rozsáhlá, cca 75 stran. ČSN EN 61011 (36 1080) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 61011 (361080)
Katalogové číslo 15304
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963153049
Změny a opravy A2 7.96t, A11 12.97t, Z1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)