ICS 65.040.10 - Budovy, objekty a zařízení pro chov zvířat

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2 (361045) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, A2 11.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2 (361045) - únor 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 21. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

387 Kč

ČSN EN 13732 (515510) - březen 2014 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

570 Kč

ČSN EN 12737 +A1 (723054) - červenec 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

340 Kč

ČSN 73 0543-1 (730543) - červen 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

350 Kč

ČSN 73 0543-2 (730543) - leden 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

350 Kč

ČSN 73 4501 (734501) - červen 2004

Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky

340 Kč

ČSN 75 5490 (755490) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

230 Kč

ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

340 Kč