ČSN 04 0005 (040005) Zrušená norma

Slévárenské zařízení. Všeobecné technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Články 3.3, 3.4, 3.5, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.3, 4.4.4, 4.5, 4.6.5, 4.8.3, 4.15.1, 7.1.1, 7.1.2, 9.1.6, 9.2.7 této normy jsou podle 3 § zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro slévárenské stroje a zařízení. Neplatí pro kuplovny, manipulátory, zdvihací zařízení a pojízdné stroje (tažné, tažené, samočinně pojízdné aj.). Mezi technickými požadavky na vybavení stroje (kap. 4) jsou i bezpečnostní, shrnuté v zezávazněném čl.4.5 - Bezpečnostní zařízení. Uvádí se zejména: "Všeobecné požadavky bezpečnosti na konstrukci slévárenských strojů a zařízení - podle ČSN 04 0060. Požadavky bezpečnosti na pneumatická zařízení - podle ČSN 10 9005. Požadavky bezpečnosti na hydraulická zařízení - podle ČSN 11 9009. Požadavky bezpečnosti na elektrická zařízení - podle ČSN 33 2200." Dále pak, v čl.4.8 - Bezpečnostní a hygienické pokyny se uvádí např.: Čl.4.8.1: Všeobecné bezpečnostní zásady na provedení a umístění slévárenských strojů a zařízení, všeobecné požadavky na obsluhu a údržbu - podle ČSN 04 0060. Dále pak v čl.4.8.2: Strojní zařízení musí být projektováno, konstruováno a vybaveno tak, aby nutnost zásahu obsluhy byla omezena. Není-li možné zásahu obsluhy zamezit, musí existovat možnost provádět jej snadno a bezpečně. A konečně v zezávazněném čl.4.8.3: Bezpečnostní a hygienické pokyny pro práci jsou součástí technické dokumentace stroje. Podle nich musí být prováděna kontrola vždy před uvedením stroje do provozu. Závažné je dále ustanovení kap. 7 - Dodávání, kde se v zezávazněném čl.7.1.1 uvádí : "Není-li stanoveno jinak, dodává se ke stroji dokumentace nejméně v rozsahu: Nás zajímá pouze písm. c), kde se stanoví, že dokumentace obsahuje: návod k obsluze, který obsahuje zejména: - popis stroje, technické údaje, způsob uvedení do provozu, provozní pokyny, - bezpečnostní pokyny, - pokyny k obsluze, ovládání, seřizování, údržbě, mazání a čištění, - výkresovou dokumentaci nutnou pro uvedení do provozu, pro seřizování a údržbu, - další požadavky a pokyny, jejichž splnění podmiňuje správný chod stroje, - podle potřeby technickou dokumentaci speciálních částí, subdodávek apod., podstatné znaky nástrojů, které se dají upevnit na stroj, - pokyny pro transport, udání hmotnosti zařízení a odděleně přepravovaných částí, - pokyny pro montáž a demontáž. ČSN 04 0005 byla vydána v únoru 1994. Nahradila ON 04 0005 Technické předpisy pro slévárenské stroje a zařízení. Společná ustanovení z 8.8.1973 a její změnu a-1/1976.

Označení ČSN 04 0005 (040005)
Katalogové číslo 15999
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963159997
Změny a opravy opr. 3.94
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 04 00 05
  • ČSN 040005
  • ČSN 04 00 05 : 1994
  • ČSN 040005:1994
  • ČSN 04 0005:1994