ČSN ISO 3450 (278150) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Stroje na kolovém podvozku. Požadavky na účinky a zkušební postupy pro brzdové soustavy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3450-1985. Specifikuje minimální brzdné účinky a zkušební kritéria pro brzdové soustavy za účelem umožnění jednotného určování brzdných schopností strojů pro zemní práce, které jsou provozovány na staveništích nebo které jezdí po zemních komunikacích. Do této mezinárodní technické normy jsou zahrnuty soustavy pro provozní brzdění, soustavy pro nouzové brzdění a pro parkovací brzdění a odlehčení brzdy. ČSN ISO 3450 (27 8150) byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 27 8150 z 22.4.1982.

Označení ČSN ISO 3450 (278150)
Katalogové číslo 15930
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963159300
Norma byla zrušena k 1. 11. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 3450 (278150)