ČSN EN ISO 3450 (278150) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3450:1996. Obsahuje Národní předmluvu, která uvádí: "Po formální stránce předchozí vydání ČSN ISO 3450 bylo převzetím ISO 3450:1985 (druhé vydání) překladem, kdežto tato norma je převzetím EN ISO 3450:1996 překladem. EN ISO 3450 je ovšem převzetím ISO 3450:1996 (třetí vydání, které je revizí druhého vydání z roku 1985) bez jakýchkoli modifikací." Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3450:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma specifikuje minimální technická a zkušební kritéria pro brzdové soustavy strojů pro zemní práce pracující na staveništích nebo pohybující se po veřejných komunikacích za účelem jednotného určování brzdných schopností těchto strojů. Vztahuje se na soustavy pro provozní brzdění, nouzové brzdění a parkovací brzdění a na odlehčovací brzdy (retardéry). Platí pro následující druhy strojů s vlastním pohonem a na kolovém podvozku s pneumatikami: nakladače, traktory, grejdry, rýpadlo- nakladače, traktorové skrejpry, lopatová rýpadla a dampry; jejich definice jsou uvedeny v ISO 6165. Normalizovány jsou všeobecné požadavy, zkoušky účinnosti brzdových systémů (4 tabulky s podrobně popsanými zkouškami) a protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 3450 (27 8150) byla vydána v říjnu 1997. Nahradila ČSN EN ISO 3450 z února 1994.

Označení ČSN EN ISO 3450 (278150)
Katalogové číslo 26210
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963262109
Norma byla zrušena k 1. 4. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 3450 (278150)
Tato norma nahradila ČSN ISO 3450 (278150) z února 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)