ČSN EN ISO 3450 (278150) Aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy

ČSN EN ISO 3450 Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví minimální technické požadavky a zkušební postupy pro provozní, nouzové a parkovací brzdové systémy kolových strojů pro zemní práce a pásových strojů pro zemní práce s rychloběžnými pryžovými pásy, za účelem jednotného posouzení těchto brzdových systémů.
Tato mezinárodní norma se vztahuje na následující stroje pro zemní práce, provozované na staveništích nebo v těžební činnosti nebo při přepravě na veřejných komunikacích - samojízdné pásové stroje pro zemní práce s pryžovými pásy, jak jsou definovány v ISO 6165; samojízdné válce a kompaktory odpadu, jak jsou definovány v ISO 6165 a ISO 8811; samojízdné skrejpry, jak jsou definovány v ISO 7133; dálkově ovládané stroje kolové nebo pásové s pryžovými pásy, jak jsou definované v ISO 6165; odvozené stroje pro zemní práce s pryžovými pneumatikami a stroje pro zemní práce s pryžovými pásy a s maximální rychlostí stroje >= 20 km/h.
Tato norma se nevztahuje na stroje pro zemní práce ovládané pěší obsluhou (ručně vedené) (viz ISO 17063) nebo pásové stroje pro zemní práce s ocelovými nebo pryžovými pásy s pojezdovou rychlostí < 20 km/h (viz ISO 10165). I když účelové podzemní důlní stroje nejsou předmětem této evropské normy, její ustanovení mohou být obecně aplikována na tyto stroje s některými úpravami brzdných parametrů a s dodatky (viz příloha A).

Označení ČSN EN ISO 3450 (278150)
Katalogové číslo 90866
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2012
Datum účinnosti 1. 8. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963908663
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3450 (278150) z března 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)